O nás

O společnosti

Jsme rodinná, ryze česká firma, která se zabývá elektromontážními pracemi, elektroinstalacemi, revizemi, přípravou staveb, projektováním, inženýrskou činností a poradenstvím v oblasti elektro. Disponujeme vlastními zaměstnanci.

Své služby poskytujeme zákazníkům z oblasti energetiky, teplárenství a školství, ale především klientům z veřejného sektoru. Zaměřujeme se zejména na rekonstrukce elektroinstalací bytových domů, větších budov a průmyslových objektů.

Během naší každodenní činnosti se držíme své podnikatelské vize, která je založena na vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců, vybudovaném systému jakosti a především na našich bohatých zkušenostech. Ochrana životního prostřední pro nás není jen prázdný pojem, a tak jsou u nás veškeré odpady ekologicky likvidovány.

Historie

K živnostenskému podnikání jsem se dostal již v roce 1987. Tenkrát jsem byl v Praze registrován jako 27. živnostník, spadající pod MNV Praha 6. Díky nárůstu objemu zakázek, zvyšování rozsahu poskytovaných služeb a jejich zkvalitňování jsem se logicky rozhodl pro změnu právní formy a v roce 1995 jsem tak založil společnost s ručením omezeným - HP Elektron s.r.o. Od té doby fungujeme spolehlivě dodnes.

Průměrný roční obrat společnosti se od roku 2000 pohybuje kolem 15 milionů Kč.

Technika

Disponujeme vlastním autoparkem.

Zásahový vůz HP Elektron

Pro naši práci používáme výhradně nástroje a nářadí nejvyšší kvality od výrobce HILTI.

HILTI

Záruční podmínky

Díky našim zásadám je výsledek naší práce vždy profesionální a stojíme si za ním. Záruku na dílo poskytujeme po dobu 60 měsíců na montážní práce a materiál vyjma světelných zdrojů, kde je výrobcem stanovena záruční doba na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od doby kompletního předání celého díla. Odstraňování případných závad provádíme do 48 hodin od nahlášení.

Spolupracujeme

Jsme nakloněni spolupráci s ostatními firmami. Pokud si myslíte, že pro Vaši firmu můžeme být užiteční například jako subdodavatelé nebo naopak chcete dodávat nám, neváhejte nás kontaktovat.

V současnosti spolupracujeme s těmito společnostmi:

PRE PORR Luxor TOPO

Podporujeme

Domníváme se, že slušná firma by neměla opomíjet ani angažovanost v sociální oblasti. Sponzorujeme chlapce s následky po přidušení karmou, pravidelnými dary přispíváme na nákup lékařského vybavení a sponzorujeme nevidomé spoluobčany.

Kariéra

Aktuálně nabízíme tyto pozice:

Elektrikář

Na dlouhodobou spolupráci hledáme elektrikáře s vyhláškou č. 50. Hlavní náplní budou elektromontážní práce při rekonstrukcích v panelových domech. Více informací o pozici na kancelar@hpelektron.cz.

Dokumenty ke stažení

HP Elektron s.r.o.  
Živnostenský list 359 kB
Výpis z obchodního rejstříku 423 kB
Osvědčení o registraci DPH 1 389 kB
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 272 kB
Smlouva o spolupráci s PRE 1 140 kB
Osvědčení a licence  
Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení 1 045 kB
Osvědčení Vyhlášky 50 582 kB
Oprávnění - Institut technické inspekce Praha 544 kB
Osvědčení k provádění protipožární ochrany HILTI 361 kB
Certifikát k montáži zařízení JABLOTRON ALARMS 782 kB
Osvědčení k aplikaci výrobků Promat s.r.o. 386 kB
Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě - EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s. 215 kB
Prohlášení o shodě - K&V Elektro a.s. 170 kB
Prohlášení o shodě - Legrand s.r.o. 169 kB
Informace o produktech  
Domácí telefony B-TICINO 149 kB
Domácí videotelefony B-TICINO 244 kB

Jsme zde pro Vás již 23 let.

- Marcel Průša, ředitel HP Elektron s.r.o.